Slovní spojení Last Minute pochází z angličtiny a znamená “poslední chvíle”. Zajímavostí je, že v anglicky hovořících zemích se v souvislosti se zájezdy používá spíše pojem Last Second (neboli “poslední sekunda”) případně Last Moment (tedy “poslední moment/chvíle”). Tento pojem je tedy používán k označení zájezdů, jejichž počátek je blízko a na které je vypsána sleva. Pokud tedy hovoříme o Last […]